آغاز کارزار واکسین سرخکان در کشور، هفت میلیون کودک واکسین خواهند شد

آغاز کارزار واکسین سرخکان در کشور، هفت میلیون کودک واکسین خواهند شد

کارزار واکسیناسیون سرخکان روز (شنبه) در سراسر افغانستان آغاز شد. وزارت صحت عامه می‌گوید که این کارزار ده روز را در بر می‌گیرد و قرار است نزدیک به هفت میلیون کودک واکسین سرخکان را دریافت کنند. شرافت زمان امرخیل، س...